Village Songs with Gunvor Gustavsen, Kim André Rønningen, Gjert Kristian Øhrn. Sverre Stenløkk, Andreas Bjørkås og Håkon Kvam, live at Oppdal Kulturhus, Dec. 2017