Krokofant (with Storløkken and Håker Flaten) at Kilden, Kristiansand