Krokofant Extended in Oslo

(with Krokofant and Ståle Storløkken)